Bolehkah.

Katanya aku boleh marah, tapi tidak boleh lagi.
Katanya aku boleh menangis, tapi katanya tidak boleh lagi.
Lemah katanya.
Makanya hanya kutengadahkan kepalaku ke awan.
Bolehkah?
Bolehkah awan-awan itu putih?
Bolehkah awan-awan itu biru?
Bolehkah awan-awan itu kelabu,
Lalu tumpahlah ia ke bumi?
Mengapa ia boleh?
Bolehkah Tuhan aku menyesap isak. Sebentar?
Bolehkah?
Bolehkah?
Katanya aku boleh sedih, tapi tidak boleh lagi.
Katanya aku boleh patah hati, tapi kata mereka tidak boleh lagi.
Makanya hanya kutelan suaraku hingga kekolong rongga. Jauh. Sampai jatuh ke hati.
Lalu terisak lagi,
Menyebut, bolehkah?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s